DZIECI JAFETA — RZECZ O WIACZESŁAWIE LIPIŃSKIM

„Dzieci Jafeta” to powieść o życiu Wiaczesława (Wacława) Lipińskiego (1882–1931), polskiego ziemianina z Wołynia („z rodu Polaka, z narodu Ukraińca”), osadzona w burzliwych latach przed- i porewolucyjnych, w czasie kształtowania się nowoczesnego narodu ukraińskiego, z krótkim okresem niezależności Ukrainy w latach 1918–1921. Lipiński był genialnym publicystą, historykiem, socjologiem i dyplomatą, twórca konserwatyzmu ukraińskiego oraz autorem koncepcji „terytorializmu” – nowoczesnej formy patriotyzmu obywatelskiego przeciwstawiającego się nacjonalizmowi.

 

"Без знання і розуміння своєї минувшини -

людство тоді немовля, народжене вчора."