Премія “Світ Пограниччя”

Премія “Світ Пограниччя”

Премія “Світ Пограниччя”

"Без знання і розуміння своєї минувшини -

людство тоді немовля, народжене вчора."