Премія «Світ Пограниччя»

Премія «Світ Пограниччя»

Премія «Світ Пограниччя»

"Без знання і розуміння своєї минувшини -

людство тоді немовля, народжене вчора."